Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník kočičích znaků

Otírání hlavy o člověka: vyjadřuje lásku, oddanost, ale také touhu po lásce.

Uši ve vertikálním postavení: značí kočičí zvědavost.

Uši přitažené k hlavě: názorná příprava k napadení .

Široce rozevřené zornice: vyjadřují její strach.

Přimhouřené oči: znamenají spokojenost, ale také ospalost.

Mňoukání: kočička Vás takto vítá, zdraví, může však také o něco prosit.

Trhavé mňoukání: je odpovědí na výzvu člověka.

Přitlumené mňoukání, které postupuje do nespokojeného vrčení: známka toho, že kočičí trpělivost se již vytratila.

Sípání: vyjadřuje připravenost k útoku nebo pohotovost k obraně.

Vrčení kojící kočky: znamená varování koťat kvůli možnému nebezpečí. Pokud vrčení ukončuje zvýšeným tónem, varuje tak člověka, který se ke koťatům blíží.

Hlasité poškrabávání drápky: záměrné úsilí obrátit na sebe pozornost .

Pohladit packou člověka: je to výraz lásky, něžnosti a vázanosti.

Cukání ocasem: charakteristický znak hněvu.

Spuštěný ocas: vyjadřuje únavu.

Cukání nataženým ocasem: znamená varování.

Ocas protáhlý a nehybný: názorná příprava k útoku.

Ocas ve vertikálním postavení: vyjadřuje pocit blahobytu.

Ochablý koneček ocasu vertikálně neseného: značí radostné vzrušení nebo očekávání něčeho příjemného.

Prohnutá záda: znamenají silné rozrušení nebo zastrašování protivníka a připravenost k obraně.

 

Kočičí řeč... I VAŠE KOČKA MLUVÍ...

I když kočka neumí mluvit, většina majitelů ví, jak jsou kočky upovídaní tvorové. Jejich slovník je sice omezenější než ten lidský, ale zato ho umí výborně používat.

 

Tvorba zvuků

Kočky k tvoření zvuků používají stejně jako lidé hrtan, ale na rozdíl od nás neumí tvarovat hlásky pomocí špičky jazyka. Kočka umí vyslovit až šestnáct samohlásek. Hlasový projev koček by se dal rozdělit do tří skupin. První soubor zvuků kočka vydává se zavřenou tlamou a ozývá se mručení. Do druhé skupiny patří zvuky tvořené s otevřenou tlamou, která se postupně přivírá - vznikají tak vokály. Poslední skupina zvuků je nářek, který je tvořen s úplně otevřenými ústy.

Mručení kočky

Pokud se jedná o tichý až mazlivý zvuk, kočka tak vyjadřuje své sympatie k člověku nebo jinému zvířeti. 

Pokud kočka začne vydávat divoký mručivý zvuk, který se podobá vrčení, jedná se o projev silného strachu nebo hněvu. Kočka Vám tímto způsobem sděluje: „Nech mě na pokoji." Když její varování neuposlechnete, pravděpodobně na Vás zaútočí.

Syčení a prskání

Tyto dva hlasové projevy mají stejný účel: zahnat a vyděsit nepřítele. Je to varovný signál, ale k útoku se většinou neschyluje. 

Mňoukání

Koťata začínají mňoukat velice brzy po narození, protože se tímto způsobem dorozumívají se svou matkou. Jinak ho ale kočky používají především pro komunikaci s člověkem, pouze výjimečně se mňoukáním dorozumívají mezi sebou. 

Úplné zamňoukání s normální výškou i hlasitostí kočky používají pro sdělení něčeho pro ně důležitého. Dalo by se říct, že Vám něco vyprávějí. Tímto zvukem také mohou vyjadřovat radost ze setkání. 

Krátkým a ledabylým mňouknutím kočky ukončují komunikaci a většinou bývá následováno odchodem.

Drobné a veselé mňoukání kočka používá při činnostech, které jí dělají radost. Například při hře, při pronásledování drobné kořisti nebo třeba při pozorování poletujícího hmyzu. 

Kočičí nářek

Tento zvuk má stejný význam jako lidský pláč - kočka pomocí něj vyjadřuje bolest nebo smutek. Pokud kočka vydá krátký pronikavý skřek, pravděpodobně ji něco zabolelo (například jí někdo šlápl na nohu) nebo je v nesnázích.

Proč kočka přede

Předení je nejčastěji výrazem spokojenosti při hlazení, vyhřívání na sluníčku, při očekávání potravy a podobně. Kočka však může příst, i když je zraněná nebo nemocná. Koťata předení používají, aby dala matce najevo, že jsou v pořádku. Kočičí matka přede, aby uklidnila svá koťata. O vzniku předení existuje několik teorií. Jednou z nich je, že vzniká vibrováním nepravých hlasivek, které jsou uloženy v hrtanu za pravými hlasivkami.

Každá kočka má svou vlastní „slovní zásobu", a proto není možné sestavit univerzální slovník kočičí řeči. Navíc jejich hlasové projevy i přes určitou podobnost většinou znamenají něco jiného než u lidí a u psů. Pokud chcete správně porozumět své kočce, je potřeba jí věnovat hodně času a pozorně sledovat, co se nám pomocí své řeči snaží sdělit.